(Recruitment of Bus Driver in Vasai Virar 2021 |)वसई विरारमध्ये बस चालक पदाची भरती 2021 |

Recruitment of Bus Driver in Vasai Virar 2021 |

Recruitment of Bus Driver in Vasai Virar 2021 :- मे.एस.एन.एन. सव्हिसेस संस्थेने ( वसई ) रिक्त 100 जागांसाठी भरती जाहीर केलीय. “बस चालक” या पदासाठी इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. इच्छुक उमेदवारांनी आपले अर्ज ऑफलाईन पध्दतीने दाखल करायचे आहेत.

वसई-विरारमध्ये बस चालक पदाची भरती 2021 विषयी संपूर्ण माहिती

पदाची संपूर्ण माहिती :-

पद क्रमांकपदाचे नावपदाची संख्या
01.बस चालक100
एकूण जागा100

पात्रता :-

बस चालककिमान 3 वर्षे बॅच व बिल्ला

वयाची अट :- 55 वर्षापर्यंत

वेतन :- 20,000 /- रूपये प्रतिमाह

अर्ज दाखल करण्याची पध्दत :- अर्ज ऑफलाईन पध्दतीने दाखल करावा.

ऑफलाईन अर्ज दाखल करण्याचा पत्ता :- मे. एस. एन. एन. सर्व्हिसेस वाहतूक भवन, मध्यवर्ती कार्यालय गावदेवी, सातिवली, वसई (प.) – 401208.

Complete information in English

Recruitment of Bus Driver in Vasai Virar 2021 |

Recruitment of Bus Driver in Vasai Virar 2021 :- MSNN Services Society (Vasai) has announced recruitment for 100 vacancies. Applications are invited from aspiring candidates for the post of “Bus Driver”. Interested candidates are required to submit their applications offline.

Complete information about Bus Driver Recruitment 2021 in Vasai-Virar

Full details of the post :-

Post NoName of the PostNo. of Vacancy
01.Bus driver100
Total Post100

Eligibility :-

Bus driverBatch for at least 3 years

Age condition :- Up to 55 years

Salary :- Rs. 20,000 /- per month

How to submit application :- Application should be submitted offline.

Address for filing offline application :- M / s. S. N. N. Services Vahatuk Bhavan, Central Office Gavdevi, Sativali, Vasai (W) – 401208.

Leave a Reply