(Recruitment in VVMC 2021) वसई-विरार महानगरपालिकेत 440 पदांची भरती 2021 |

Recruitment in VVMC 2021 |

Recruitment in VVMC 2021 :- वसई-विरार महानगरपालिकेने 440 रिक्त जागांसाठी भरती जाहीर केलीय. “विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, जीएनएम, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाळा सहाय्यक, एक्स-रे तंत्रज्ञ” या पदासाठी इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. इच्छुक उमेदवारांनी आपले अर्ज ऑफलाईन पध्दतीने दाखल करायचे असून, अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख 15 जून 2021 आहे.

वसई-विरार महानगरपालिकेत भरती 2021 विषयी संपूर्ण माहिती

पदाची संपूर्ण माहिती :-

पद क्रमांकपदाचे नावपदाची संख्या
01.वैद्यकीय अधिकारी स्त्री-रोग तज्ञ20 किंवा आवश्यकतेनुसार
02.वैद्यकीय अधिकारी भिषक ( फिजिशियन )20 किंवा आवश्यकतेनुसार
03.वैद्यकीय अधिकारी भूलतज्ञ 20 किंवा आवश्यकतेनुसार
04.वैद्यकीय अधिकारी बालरोग तज्ञ20 किंवा आवश्यकतेनुसार
05.वैद्यकीय अधिकारी कान, नाक, घसा तज्ञ20 किंवा आवश्यकतेनुसार
06.वैद्यकीय अधिकारी नेत्र शल्यचिकित्सक20 किंवा आवश्यकतेनुसार
07.वैद्यकीय अधिकारी दंत शल्यचिकित्सक 20 किंवा आवश्यकतेनुसार
08.वैद्यकीय अधिकारी एम.बी.बी.एस50 किंवा आवश्यकतेनुसार
09.जी.एन.एम. ( अधिपरिचारिका )100 किंवा आवश्यकतेनुसार
10.फार्मासिस्ट50 किंवा आवश्यकतेनुसार
11.प्रयोगशाळा सहाय्यक50 किंवा आवश्यकतेनुसार
12.क्ष-किरण सहाय्यक50 किंवा आवश्यकतेनुसार
एकूण जागा440

शैक्षणिक पात्रता :-

वैद्यकीय अधिकारी स्त्री-रोग तज्ञमान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी ( स्त्री व प्रसूतीरोग शास्त्र )
किंवा
समकक्ष पदवी
आणि
महाराष्ट मेडिकल कौन्सिलकडील नोंदणी प्रमाणपत्र
वैद्यकीय अधिकारी भिषक ( फिजिशियन )मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी (मेडिसीन)
किंवा
समकक्ष पदवी
आणि
महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडील नोंदणी प्रमाणपत्र.
वैद्यकीय अधिकारी भूलतज्ञमान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी (अॅनोस्थेशिया)
किंवा
समकक्ष पदवी
आणि
महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडील नोंदणी प्रमाणपत्र.
वैद्यकीय अधिकारी बालरोग तज्ञमान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. / डी.सी.एच / एम.डी (बालरोग चिकित्सा शास्त्र)
किंवा
समकक्ष पदवी
आणि
महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडील नोंदणी प्रमाणपत्र.
वैद्यकीय अधिकारी कान, नाक, घसा तज्ञमान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.एस (कान,नाक,घसा)
किंवा
समकक्ष पदवी
आणि
महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडील नोंदणी प्रमाणपत्र.
वैद्यकीय अधिकारी नेत्र शल्यचिकित्सकमान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.एस. (नेत्र चिकित्साशास्त्र)
किंवा
एम.बी.बी.एस व डी.ओ.एम.एस (नेत्र चिकित्साशास्त्र) पदवी
आणि
महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडील नोंदणी प्रमाणपत्र.
वैद्यकीय अधिकारी दंत शल्यचिकित्सकमान्यताप्राप्त विद्यापीठाची दंतशास्त्रातील बी.डी.एस पदवी
आणि
महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडील नोंदणी प्रमाणपत्र.
वैद्यकीय अधिकारी एम.बी.बी.एसमान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.बी.बी.एस पदवी

महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडील नोंदणी प्रमाणपत्र.
जी.एन.एम. ( अधिपरिचारिका )महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाची 12 वी परीक्षा उत्तीर्ण,
महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची जनरल नर्सिंग व मिडवाईफरी विषयाची पदविका /
B.Sc नर्सिंग उत्तीर्ण
आणि
महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची नोंदणी आवश्यक.
फार्मासिस्टउच्च माध्यमिक शाळांत परीक्षा (विज्ञान) शाखा उत्तीर्ण
आणि
औषध निर्माण शास्त्रातील पदविका डि.फार्म. /
बी.फार्म फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाची नोंदणी आवश्यक.
प्रयोगशाळा सहाय्यकउच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण, व शासन मान्यताप्राप्त संस्थेची डी.एम.एल.टी परीक्षा उत्तीर्ण
क्ष-किरण सहाय्यकउच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण, शासन मान्यताप्राप्त संस्थेतून ‘क्ष’ किरण अभ्यासक्रम पूर्ण.

वेतन :-

वैद्यकीय अधिकारी स्त्री-रोग तज्ञ85,000 /- रूपये प्रतिमाह
वैद्यकीय अधिकारी भिषक ( फिजिशियन )85,000 /- रूपये प्रतिमाह
वैद्यकीय अधिकारी भूलतज्ञ85,000 /- रूपये प्रतिमाह
वैद्यकीय अधिकारी बालरोग तज्ञ85,000 /- रूपये प्रतिमाह
वैद्यकीय अधिकारी कान, नाक, घसा तज्ञ85,000 /- रूपये प्रतिमाह
वैद्यकीय अधिकारी नेत्र शल्यचिकित्सक85,000 /- रूपये प्रतिमाह
वैद्यकीय अधिकारी दंत शल्यचिकित्सक55,000 /- रूपये प्रतिमाह
वैद्यकीय अधिकारी एम.बी.बी.एस75,000 /- रूपये प्रतिमाह
जी.एन.एम. ( अधिपरिचारिका )34,800 /- रूपये प्रतिमाह
फार्मासिस्ट20,800 /- रूपये प्रतिमाह
प्रयोगशाळा सहाय्यक18,700 /- रूपये प्रतिमाह
क्ष-किरण सहाय्यक18,700 /- रूपये प्रतिमाह

अर्ज दाखल करण्याची पध्दत :- अर्ज ऑफलाईन पध्दतीते दाखल करावा.

ऑफलाईन अर्ज दाखल करण्याचा पत्ता :-  वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभाग, चौथा मजला, प्रभाग समिती – सी, बहुउद्देशीय इमारत, विरार (पूर्व)

अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख :-15 जून 2021.

अधिकृत संकेतस्थळ :- vvcmc.in

Complete information in English

Recruitment in VVMC 2021 |

Recruitment in VVMC 2021 :- Vasai-Virar Municipal Corporation has announced recruitment for 440 vacancies. Applications are invited from aspiring candidates for the post of “Specialist Medical Officer, Medical Officer, GNM, Pharmacist, Laboratory Assistant, X-Ray Technician”. Interested candidates are required to submit their application offline and the last date for submission of application is 15th June, 2021.

Complete information about Vasai-Virar Municipal Corporation Recruitment 2021
Post NoName of the PostNo. of Vacancy
01.Medical officer gynecologist20 or as required
02.Physician20 or as required
03.Medical Officer Anesthesiologist20 or as required
04.Medical Officer Pediatrician20 or as required
05.Medical Officer Ear, Nose, Throat Specialist20 or as required
06.Medical Officer Ophthalmic Surgeon20 or as required
07.Medical Officer Dental Surgeon20 or as required
08.Medical Officer MBBS50 or as required
09.G.N.M. ( Nurse )100 or as required
10.Pharmacist50 or as required
11.Laboratory Assistant50 or as required
12.X-ray assistant50 or as required
Total Post440

Educational Qualification :-

Medical officer gynecologistMD (Gynecology and Obstetrics) from a recognized University
Or
Equivalent degree
And
Certificate of registration from Maharashtra Medical Council
PhysicianMD (Medicine) from a recognized University
Or
Equivalent degree
And
Certificate of registration from Maharashtra Medical Council.
Medical Officer AnesthesiologistMD (Anesthesia) from a recognized University
Or
Equivalent degree
And
Certificate of registration from Maharashtra Medical Council.
Medical Officer PediatricianM.D. of a recognized university. / DCH / MD (Pediatrics)
Or
Equivalent degree
And
Certificate of registration from Maharashtra Medical Council.
Medical Officer Ear, Nose, Throat SpecialistAccredited University MS (Ear, Nose, Throat)
Or
Equivalent degree
And
Certificate of registration from Maharashtra Medical Council.
Medical Officer Ophthalmic SurgeonM.Sc. (Ophthalmology)
Or
MBBS and DOMS (Ophthalmology) degree
And
Certificate of registration from Maharashtra Medical Council.
Medical Officer Dental SurgeonBDS Degree in Dentistry from a recognized University
And
Certificate of registration from Maharashtra Medical Council.
Medical Officer MBBSMBBS degree from a recognized university
And
Certificate of registration from Maharashtra Medical Council.
G.N.M. ( Nurse )Passed 12th examination of Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary,
Diploma in General Nursing and Midwifery from Maharashtra Nursing Council /
Passed B.Sc Nursing
And
Registration with Maharashtra Nursing Council is required.
PharmacistPassed the examination (science) branch in higher secondary schools
And
Diploma in Pharmacology D.Pharm. /
Registration with B.Pharm Pharmacy Council of India is required.
Laboratory AssistantPassed the examination in higher secondary schools, and passed the DMLT examination of a government recognized institution.
X-ray assistantPassed the examination in higher secondary schools, completed ‘X’ ray course from a government recognized institute.

Salary :-

Medical officer gynecologist85,000 /- per month
Physician85,000 /- per month
Medical Officer Anesthesiologist85,000 /- per month
Medical Officer Pediatrician85,000 /- per month
Medical Officer Ear, Nose, Throat Specialist85,000 /- per month
Medical Officer Ophthalmic Surgeon85,000 /- per month
Medical Officer Dental Surgeon55,000 /- per month
Medical Officer MBBS75,000 /- per month
G.N.M. ( Nurse )34,800 /- per month
Pharmacist20,800 /- per month
Laboratory Assistant18,700 /- per month
X-ray assistant18,700 /- per month

Method of submitting application :- Application should be submitted offline.

Offline Application Address :- Vasai Virar Municipal Corporation Medical Health Department, 4th Floor, Ward Committee – C, Multipurpose Building, Virar (East)

Last date for submission of applications :- 15 June 2021.

Official Website :- vvcmc.in

Latest Post

Leave a Reply