( Recruitment in Mumbai Municipal Corporation 2021 )बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत भरती 2021 |

Recruitment in Greater Mumbai Municipal Corporation 2021 |

Recruitment in Greater Mumbai Municipal Corporation 2021 :- ” सहाय्यक प्राध्यापक ” या पदा अंतर्गत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने भरती जाहीर केलीय. ” सूक्ष्मजीव शास्त्र विभाग, स्त्रीरोग शास्त्र विभाग, व्यवसायोपचार विभाग, नेत्रशल्यचिकीत्साशास्त्र विभाग, अस्थिव्यंग शास्त्र विभाग, बालरोग चिकित्सा शास्त्र विभाग “ या पदांसाठी इच्छुक उमेदवारांनी मुलाखतीला हजर राहण्याचे आवाहन महापालिका अधिकाऱ्यांनी केलंय. इच्छुक उमेदवारांनी पदांनूसार 8, 9 आणि 10 जून 2021 रोजी मुलाखतीला हजर राहावे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत भरती 2021 विषयी संपूर्ण माहिती

पदाची संपूर्ण माहिती :- सहाय्यक प्राध्यापक अंतर्गत

पद क्रमांकपदाचे नावपदाची संख्या
01.सूक्ष्मजीव शास्त्र विभाग03
02.स्त्रीरोग शास्त्र विभाग04
03.व्यवसायोपचार विभाग01
04.नेत्रशल्यचिकीत्साशास्त्र विभाग02
05.अस्थिव्यंग शास्त्र विभाग03
06.बालरोग चिकित्सा शास्त्र विभाग02
एकूण जागा15

शैक्षणिक पात्रता :-

सूक्ष्मजीव शास्त्र विभाग( 1 ) उमेदवार महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
( 2 ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून संबंधित विषयातील पदव्युत्तर पदविका
किंवा
( एम.डी पदवी किंवा डी.एन.बी किंवा एम.एस. )
स्त्रीरोग शास्त्र विभाग( 1 ) उमेदवार महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
( 2 ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून संबंधित विषयातील पदव्युत्तर पदविका
किंवा
( एम.डी पदवी किंवा डी.एन.बी किंवा एम.एस. )
व्यवसायोपचार विभाग( 1 ) उमेदवार महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
( 2 ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून संबंधित विषयातील पदव्युत्तर पदविका
किंवा
( एम.डी पदवी किंवा डी.एन.बी किंवा एम.एस. )
नेत्रशल्यचिकीत्साशास्त्र विभाग( 1 ) उमेदवार महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
( 2 ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून संबंधित विषयातील पदव्युत्तर पदविका
किंवा
( एम.डी पदवी किंवा डी.एन.बी किंवा एम.एस. )
अस्थिव्यंग शास्त्र विभाग( 1 ) उमेदवार महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
( 2 ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून संबंधित विषयातील पदव्युत्तर पदविका
किंवा
( एम.डी पदवी किंवा डी.एन.बी किंवा एम.एस. )
बालरोग चिकित्सा शास्त्र विभाग ( 1 ) उमेदवार महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
( 2 ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून संबंधित विषयातील पदव्युत्तर पदविका
किंवा
( एम.डी पदवी किंवा डी.एन.बी किंवा एम.एस. )

वयाची अट :- 18 ते 38 वर्षापर्यंत

वेतन :-

सूक्ष्मजीव शास्त्र विभाग1,00,000 /- रूपये प्रतिमाह
स्त्रीरोग शास्त्र विभाग1,00,000 /- रूपये प्रतिमाह
व्यवसायोपचार विभाग1,00,000 /- रूपये प्रतिमाह
नेत्रशल्यचिकीत्साशास्त्र विभाग1,00,000 /- रूपये प्रतिमाह
अस्थिव्यंग शास्त्र विभाग1,00,000 /- रूपये प्रतिमाह
बालरोग चिकित्सा शास्त्र विभाग1,00,000 /- रूपये प्रतिमाह

निवड प्रक्रिया :- थेट मुलाखतीद्वारे उमेदवारांची निवड प्रक्रिया पार पडेल.

मुलाखतीचे ठिकाण :- अधिष्ठाता, लों. टि. म. स. रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, शीव, मुंबई – 400022.

मुलाखतीची तारीख :-

सूक्ष्मजीव शास्त्र विभाग08 जून 2021 रोजी सकाळी 11.30 वाजल्यापासून संबंधित विभागात मुलाखती सुरू होतील.
स्त्रीरोग शास्त्र विभाग08 जून 2021 रोजी सकाळी 11.30 वाजल्यापासून संबंधित विभागात मुलाखती सुरू होतील.
व्यवसायोपचार विभाग09 जून 2021 रोजी सकाळी 11.30 वाजल्यापासून संबंधित विभागात मुलाखती सुरू होतील.
नेत्रशल्यचिकीत्साशास्त्र विभाग09 जून 2021 रोजी सकाळी 11.30 वाजल्यापासून संबंधित विभागात मुलाखती सुरू होतील.
अस्थिव्यंग शास्त्र विभाग10 जून 2021 रोजी सकाळी 11.30 वाजल्यापासून संबंधित विभागात मुलाखती सुरू होतील.
बालरोग चिकित्सा शास्त्र विभाग10 जून 2021 रोजी सकाळी 11.30 वाजल्यापासून संबंधित विभागात मुलाखती सुरू होतील.

अधिकृत संकेतस्थळ :- portal.mcgm.gov.in

Complete information in English

Recruitment in Greater Mumbai Municipal Corporation 2021 |

Recruitment in Greater Mumbai Municipal Corporation 2021 :- Greater Mumbai Municipal Corporation has announced recruitment for the post of ” Assistant Professor “. Municipal officials have appealed to the aspiring candidates for the posts of ” Department of Microbiology, Department of Gynecology, Department of Occupational Medicine, Department of Ophthalmology, Department of Orthopedics, Department of Pediatrics ” to attend the interview. Interested candidates should attend the interview on 8th, 9th and 10th June 2021 as per the post.

Complete information about recruitment in BMC in 2021

Full details of the post :- Under Assistant Professor

Post NoName of the PostNo. of Vacancy
01.Department of Microbiology03
02.Department of Gynecology04
03.Department of Occupational Medicine01
04.Department of Ophthalmology02
05.Department of Orthopedics03
06.Department of Pediatrics02
Total Post15

Educational Qualification :-

Department of Microbiology( 1 ) Candidate must be registered with Maharashtra Medical Council.
( 2 ) Post Graduate Diploma in the relevant subject from a recognized University
Or
( MD degree or DNB or MS )
Department of Gynecology( 1 ) Candidate must be registered with Maharashtra Medical Council.
( 2 ) Post Graduate Diploma in the relevant subject from a recognized University
Or
( MD degree or DNB or MS )
Department of Occupational Medicine( 1 ) Candidate must be registered with Maharashtra Medical Council.
( 2 ) Post Graduate Diploma in the relevant subject from a recognized University
Or
( MD degree or DNB or MS )
Department of Ophthalmology( 1 ) Candidate must be registered with Maharashtra Medical Council.
( 2 ) Post Graduate Diploma in the relevant subject from a recognized University
Or
( MD degree or DNB or MS )
Department of Orthopedics( 1 ) Candidate must be registered with Maharashtra Medical Council.
( 2 ) Post Graduate Diploma in the relevant subject from a recognized University
Or
( MD degree or DNB or MS )
Department of Pediatrics( 1 ) Candidate must be registered with Maharashtra Medical Council.
( 2 ) Post Graduate Diploma in the relevant subject from a recognized University
Or
( MD degree or DNB or MS )

Age condition :- 18 to 38 years

Salary :-

Department of Microbiology1,00,000 /- per month
Department of Gynecology1,00,000 /- per month
Department of Occupational Medicine1,00,000 /- per month
Department of Ophthalmology1,00,000 /- per month
Department of Orthopedics1,00,000 /- per month
Department of Pediatrics1,00,000 /- per month

Selection Process :- Candidates will be selected through direct interview.

Place of interview :- Dean, Lon. T. M. C. Hospital and Medical College, Dr. Babasaheb Ambedkar Road, Sion, Mumbai – 400022.

Date of Interview :-

Department of MicrobiologyInterviews will start on 08 June 2021 from 11.30 am in the concerned department.
Department of GynecologyInterviews will start on 08 June 2021 from 11.30 am in the concerned department.
Department of Occupational MedicineInterviews will start on 09 June 2021 from 11.30 am in the concerned department.
Department of OphthalmologyInterviews will start on 09 June 2021 from 11.30 am in the concerned department.
Department of OrthopedicsInterviews will start on 10th June 2021 from 11.30 am in the concerned department.
Department of PediatricsInterviews will start on 10th June 2021 from 11.30 am in the concerned department.

Official Website :- portal.mcgm.gov.in

Leave a Reply