PWD Recruitment 2021 | सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे पदांची भरती जाहीर 2021 |

PWD Recruitment 2021 | PWD Recruitment 2021 | PWD Recruitment 2021 |

PWD Recruitment 2021 | :- Public Works Department, Goa ( PWD Recruitment 2021 | ) has announced recruitment for a total of 368 vacancies. Applications are invited from interested candidates for the post ofTechnical Assistant, Junior Engineer“. Interested candidates are required to submit their application online and the last date for submission of application is 27th September 2021.

PWD Recruitment 2021 | :- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गोवा येथे एकूण 368 रिक्त जागांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. “तांत्रिक सहाय्यक, कनिष्ठ अभियंता” या पदांसाठी इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. इच्छुक उमेदवारांनी आपले अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करायचे असून, अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख 27 सप्टेंबर 2021 आहे.

PWD Recruitment 2021 | विषयी संपूर्ण माहिती

PWD Recruitment 2021 | पदाची संपूर्ण माहिती :- तांत्रिक सहाय्यक आणि कनिष्ठ अभियंता अंतर्गत

पद क्रमांकपदाचे नावपदाची संख्या
01.तांत्रिक सहाय्यक ( नागरी )85
02.तांत्रिक सहाय्यक ( यांत्रिक / विद्युत )14
03.तांत्रिक सहाय्यक ( खाणकाम )01
04. तांत्रिक सहाय्यक (संगणक/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ माहिती तंत्रज्ञान)31
05.कनिष्ठ अभियंता ( नागरी )162
06.कनिष्ठ अभियंता ( यांत्रिक / विद्युत )51
07.कनिष्ठ अभियंता ( संगणक/इलेक्ट्रॉनिक्स/ माहिती तंत्रज्ञान)24
एकूण जागा 368

PWD Recruitment 2021 | शैक्षणिक पात्रता :-

तांत्रिक सहाय्यक ( नागरी ) ( 01 ) उमेदवाराकडे मान्यताप्राप्त विद्यापिठाकडून
नागरी ( Civil ) अभियांत्रिकी विषयातील पदवी आवश्यक आहे.
( 02 ) उमेदावाराला कोकणी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.
तांत्रिक सहाय्यक
( यांत्रिक / विद्युत )
( 01 ) उमेदवाराकडे मान्यताप्राप्त विद्यापिठाकडून यांत्रिकी / विद्युत ( Mechanical /
Electrical ) अभियांत्रिकी विषयातील पदवी आवश्यक आहे.
( 02 ) उमेदावाराला कोकणी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.
तांत्रिक सहाय्यक
( खाणकाम )
( 01 ) उमेदवाराकडे मान्यताप्राप्त विद्यापिठाकडून
खाणकाम ( Mining ) अभियांत्रिकी विषयातील पदवी आवश्यक आहे.
( 02 ) उमेदावाराला कोकणी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.
तांत्रिक सहाय्यक
(संगणक/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ माहिती तंत्रज्ञान)
( 01 ) उमेदवाराकडे मान्यताप्राप्त विद्यापिठाकडून
संगणक/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ माहिती तंत्रज्ञान
(Computer/ Electronics/ Information Technology)
अभियांत्रिकी विषयातील पदवी आवश्यक आहे.
( 02 ) उमेदावाराला कोकणी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.
कनिष्ठ अभियंता ( नागरी ) ( 01 ) उमेदवाराकडे मान्यताप्राप्त विद्यापिठाकडून
नागरी ( Civil ) अभियांत्रिकी विषयातील पदवी आवश्यक आहे.
किंवा
उमेदवाराकडे मान्यताप्राप्त विद्यापिठाकडून नागरी
( Civil ) अभियांत्रिकी विषयातील डिप्लोमा आवश्यक आहे.
( 02 ) उमेदावाराला कोकणी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.
कनिष्ठ अभियंता
( यांत्रिक / विद्युत )
( 01 ) उमेदवाराकडे मान्यताप्राप्त विद्यापिठाकडून
यांत्रिकी / विद्युत ( Mechanical / Electrical )
अभियांत्रिकी विषयातील पदवी आवश्यक आहे.
किंवा
उमेदवाराकडे मान्यताप्राप्त विद्यापिठाकडून
यांत्रिकी / विद्युत ( Mechanical / Electrical )
अभियांत्रिकी विषयातील डिप्लोमा आवश्यक आहे.
( 02 ) उमेदावाराला कोकणी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.
कनिष्ठ अभियंता
( संगणक/इलेक्ट्रॉनिक्स/ माहिती तंत्रज्ञान)
( 01 ) उमेदवाराकडे मान्यताप्राप्त विद्यापिठाकडून
संगणक/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ माहिती तंत्रज्ञान
(Computer/ Electronics/ Information Technology)
अभियांत्रिकी विषयातील पदवी आवश्यक आहे.
किंवा
उमेदवाराकडे मान्यताप्राप्त विद्यापिठाकडून
संगणक/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ माहिती तंत्रज्ञान
(Computer/ Electronics/ Information Technology)
अभियांत्रिकी विषयातील डिप्लोमा आवश्यक आहे.
( 02 ) उमेदावाराला कोकणी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

PWD Recruitment 2021 | वयाची अट :- 45 वर्षापर्यंत

PWD Recruitment 2021 | वेतन :-

तांत्रिक सहाय्यक ( नागरी ) 35,400 /- रूपये ते 1,12,400 /- रूपये प्रतिमाह
तांत्रिक सहाय्यक ( यांत्रिक / विद्युत ) 35,400 /- रूपये ते 1,12,400 /- रूपये प्रतिमाह
तांत्रिक सहाय्यक ( खाणकाम ) 35,400 /- रूपये ते 1,12,400 /- रूपये प्रतिमाह
तांत्रिक सहाय्यक ( संगणक/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ माहिती तंत्रज्ञान ) 35,400 /- रूपये ते 1,12,400 /- रूपये प्रतिमाह
कनिष्ठ अभियंता ( नागरी ) 29,200 /- रूपये ते 92,300 /- रूपये प्रतिमाह
कनिष्ठ अभियंता ( यांत्रिक / विद्युत ) 29,200 /- रूपये ते 92,300 /- रूपये प्रतिमाह
कनिष्ठ अभियंता ( संगणक/इलेक्ट्रॉनिक्स/ माहिती तंत्रज्ञान) 29,200 /- रूपये ते 92,300 /- रूपये प्रतिमाह

PWD Recruitment 2021 | अर्ज दाखल करण्याची पद्धत :- अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करावा.

PWD Recruitment 2021 | ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्याचा पत्ता :- cbes.goa.gov.in

PWD Recruitment 2021 | अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख :- 27 सप्टेंबर 2021.

PWD Recruitment 2021 | जाहिरात :- PDF जाहिरात

अधिकृत संकेतस्थळ :- pwd.goa.gov.in

( सूचना :- नोकरी करण्याचे ठिकाण गोवा असेल. )

Complete information in English

PWD Recruitment 2021 | PWD Recruitment 2021 | PWD Recruitment 2021 |

PWD Recruitment 2021 | Complete information about

PWD Recruitment 2021 | Full details of the post :- Under Technical Assistant and Junior Engineer

Post NoName of the PostNo. of Vacancy
01.Technical Assistant ( Civil )85
02.Technical Assistant ( Mechanical / Electrical )14
03.Technical Assistant ( Mining )01
04.Technical Assistant ( Computer/ Electronics/ Information Technology )31
05.Junior Engineer ( Civil )162
06.Junior Engineer ( Mechanical / Electrical )51
07.Junior Engineer ( Computer/ Electronics/ Information Technology )24
Total Post 368

PWD Recruitment 2021 | Educational Qualification :-

Technical Assistant ( Civil ) ( 01 ) Degree from a recognized University in the concerned branch of Engineering
i.e. Civil / Mechanical / Electrical.
( 02 ) Knowledge of Konkani
Technical Assistant
( Mechanical / Electrical )
( 01 ) Degree from a recognized University in the concerned branch of Engineering
i.e. Civil / Mechanical / Electrical.
( 02 ) Knowledge of Konkani
Technical Assistant ( Mining ) ( 01 ) Degree in Engineering in
Mining from a recognized University.
( 02 ) Knowledge of Konkani
Technical Assistant
( Computer/ Electronics/ Information Technology )
( 01 ) Degree in Engineering from a recognized University in
the branch of Information
Technology/Computers/ Electronics/Electronics
and
Tele Communications / Electrical
and
Electronics.
( 02 ) Knowledge of Konkani.
Junior Engineer ( Civil ) ( 01 ) Degree from a recognized University or Diploma
from a recognized Institution in
the concerned branch of
Engineering
i.e Civil/ Electrical/ Mechanical/Auto-Mobile /Fabrication/
Information Tech-nology /
Computer / Electronics/Electronics
and
Tele Communication / Electrical and Electronics.
( 02 ) Knowledge ofKonkani.
Junior Engineer
( Mechanical / Electrical )
( 01 ) Degree from a recognized University or Diploma
from a recognized Institution in
the concerned branch of
Engineering
i.e Civil/ Electrical/ Mechanical/Auto-Mobile /Fabrication/
Information Tech-nology /
Computer / Electronics/Electronics
and
Tele Communication / Electrical and Electronics.
( 02 ) Knowledge ofKonkani.
Junior Engineer
( Computer/ Electronics/ Information Technology )
( 01 ) Degree from a recognized University or Diploma
from a recognized Institution in
the concerned branch of
Engineering
i.e Civil/ Electrical/ Mechanical/Auto-Mobile /Fabrication/
Information Tech-nology /
Computer / Electronics/Electronics
and
Tele Communication / Electrical and Electronics.
( 02 ) Knowledge ofKonkani.

PWD Recruitment 2021 | Age condition :- Up to 45 years

PWD Recruitment 2021 | Salary :-

Technical Assistant ( Civil ) 35,400 /- to Rs. 1,12,400 /- per month
Technical Assistant ( Mechanical / Electrical ) 35,400 /- to Rs. 1,12,400 /- per month
Technical Assistant ( Mining ) 35,400 /- to Rs. 1,12,400 /- per month
Technical Assistant ( Computer/ Electronics/ Information Technology ) 35,400 /- to Rs. 1,12,400 /- per month
Junior Engineer ( Civil ) 29,200 /- to Rs. 92,300 /- per month
Junior Engineer ( Mechanical / Electrical ) 29,200 /- to Rs. 92,300 /- per month
Junior Engineer ( Computer/ Electronics/ Information Technology ) 29,200 /- to Rs. 92,300 /- per month

PWD Recruitment 2021 | Method of submitting application :- Application should be submitted online.

PWD Recruitment 2021 | Address for online application :- cbes.goa.gov.in

PWD Recruitment 2021 | Last date for submission of application :- 27 September 2021.

Recruitment 2021 | Advertisement :- PDF Advertising

Official Website :- pwd.goa.gov.in.

( Suggestion :- The place of employment will be Goa. )

Latest Post

Leave a Reply