PMC Recruitment 2021 | पुणे महानगरपालिकेत 91 जागांसाठी भरती जाहीर 2021 | ( त्वरा करा ; दोन दिवस शिल्लक )

PMC Recruitment 2021 | PMC Recruitment 2021 | PMC Recruitment 2021 |

PMC Recruitment 2021 | :- Pune Municipal Corporation ( PMC Recruitment 2021 | ) has announced recruitment for 91 posts. A total of 91 vacancies have been announced for the posts of “Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Tutor / Demonstrator, Senior Resident, Junior Resident”. The selection process for this post will be done through direct interview and the Pune Municipal Corporation Administration has appealed to the interested candidates to attend the live interview on 29th September 2021.

PMC Recruitment 2021 | :- पुणे महानगरपालिकेने ( PMC Recruitment 2021 | ) तब्बल 91 जागांसाठी भरती जाहीर केलीय. “प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक, ट्युटर / डेमॉनस्टेट्रर, सिनियर रेसिडेंट, ज्युनियर रेसिडेंट ” या पदांच्या एकूण 91 रिक्त जागांसाठी भरती जाहीर करण्यात आलीय. या पदाची निवड प्रक्रिया थेट मुलाखतीद्वारे पार पडणार असून, इच्छुक उमेदवारांनी 29 सप्टेंबर 2021 रोजी थेट मुलाखतीला हजर राहण्याचे आवाहन पुणे महानगरपालिका प्रशासनाने केलंय.

PMC Recruitment 2021 | विषयी संपूर्ण माहिती

PMC Recruitment 2021 | पदाची संपूर्ण माहिती :-

पद क्रमांकपदाचे नावपदाची संख्या
01.प्राध्यापक03
02.सह्योगी प्राध्यापक09
03.सहाय्यक प्राध्यापक15
04.ट्युटर / डेमॉनस्ट्रेटर14
05.सिनियर रेसिडेंट21
06.ज्युनियर रेसिडेंट 29
एकूण जागा91

PMC Recruitment 2021 | शैक्षणिक पात्रता :-

प्राध्यापक ( 01 ) उमेदवार MD/MS/DNB असावा.  
( 02 ) उमेदवाराकडे किमान 03 वर्षाचा अनुभव असावा. 
सह्योगी प्राध्यापक ( 01 ) उमेदवार MD/MS/DNB असावा.  
( 02 ) उमेदवाराकडे किमान 04 वर्षाचा अनुभव असावा. 
सहाय्यक प्राध्यापक ( 01 ) उमेदवार MD/MS/DNB असावा.  
( 02 ) उमेदवाराकडे किमान 03 वर्षाचा अनुभव असावा. 
ट्युटर / डेमॉनस्ट्रेटर उमेदवार MBBS असावा.
सिनियर रेसिडेंट उमेदवार MD/MS/DNB असावा.  
ज्युनियर रेसिडेंट उमेदवार MBBS असावा.

PMC Recruitment 2021 | वयाची अट :- 24 सप्टेंबर 2021 रोजी, ( मागासवर्गीय 05 वर्षाची सूट असेल. )

प्राध्यापक 50 वर्षांपर्यंत
सह्योगी प्राध्यापक 45 वर्षांपर्यंत
सहाय्यक प्राध्यापक 40 वर्षांपर्यंत
ट्युटर / डेमॉनस्ट्रेटर 38 वर्षांपर्यंत
सिनियर रेसिडेंट 38 वर्षांपर्यंत
ज्युनियर रेसिडेंट 38 वर्षांपर्यंत

PMC Recruitment 2021 | निवड प्रक्रिया :- उमेदवारांची निवड प्रक्रिया थेट मुलाखतीद्वारे पार पडेल.

PMC Recruitment 2021 | अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण :- जुना GB हॉल तिसरा मजला पुणे मनपा मुख्य इमारत, शिवाजीनगर, पुणे.

PMC Recruitment 2021 | मुलाखतीचे ठिकाण :- जुना GB हॉल तिसरा मजला पुणे मनपा मुख्य इमारत, शिवाजीनगर, पुणे.

( सूचना :- मुलाखतीच्या वेळीच अर्ज सादर करायचा आहे. अर्जासाठी PDF अर्ज पाहावा. )

PMC Recruitment 2021 | तारीख :- 29 सप्टेंबर 2021.

PMC Recruitment 2021 | PDF अर्ज :- PDF अर्ज

PMC Recruitment 2021 | जाहिरात :- PDF जाहिरात

Complete information in English

PMC Recruitment 2021 | PMC Recruitment 2021 | PMC Recruitment 2021 |

PMC Recruitment 2021 | Complete information about

PMC Recruitment 2021 | Full details of the post :-

Post NoName of the PostNo. of Vacancy
01.Professor03
02.Associate Professor09
03.Assistant Professor15
04.Tutor / Demonstrator14
05.Senior Resident21
06.Junior Resident29
Total Post91

PMC Recruitment 2021 | Educational Qualification :-

Professor ( 01 ) Candidate should be MD / MS / DNB.
( 02 ) Candidate should have at least 03 years of experience.
Associate Professor ( 01 ) Candidate should be MD / MS / DNB.
( 02 ) Candidate should have at least 04 years of experience.
Assistant Professor ( 01 ) Candidate should be MD / MS / DNB.
( 02 ) Candidate should have at least 03 years of experience.
Tutor / Demonstrator Candidate should be MBBS.
Senior Resident Candidate should be MD / MS / DNB.
Junior Resident Candidate should be MBBS.

PMC Recruitment 2021 | Age condition :- On 24th September 2021, ( Backward class will be exempted for 05 years. )

Professor Up to 50 years
Associate Professor Up to 45 years
Assistant Professor Up to 40 years
Tutor / Demonstrator Up to 38 years
Senior Resident Up to 38 years
Junior Resident Up to 38 years

PMC Recruitment 2021 | Selection Process :- Candidates will be selected through direct interview.

PMC Recruitment 2021 | Place to submit application :- Old GB Hall 3rd Floor Pune Municipal Corporation Main Building, Shivajinagar, Pune.

PMC Recruitment 2021 | Place of interview :- Old GB Hall 3rd Floor Pune Municipal Corporation Main Building, Shivajinagar, Pune.

( Note :- Application is to be submitted at the time of interview. For application see PDF application. )

PMC Recruitment 2021 | Date :- 29 September 2021.

PMC Recruitment 2021 | PDF application :- PDF application

PMC Recruitment 2021 | Advertisement :- PDF Advertising

Latest Post

Leave a Reply