MPSC Recruitment 2021 | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती जाहीर 2021 |

MPSC Recruitment 2021 |MPSC Recruitment 2021 | MPSC Recruitment 2021 |

MPSC Recruitment 2021 | :- Maharashtra Public Service Commission ( MPSC Recruitment 2021 | ) has announced recruitment for various medical posts. Recruitment has been announced for a total of 48 vacancies in (Deputy Director, Health Services, Maharashtra Medical and Health Services, Group-A), (Professor, Medical Education and Research Services, Group-A), (Associate Professor, Medical Education and Research Services, Group-A), (Assistant Professor, Medical Education and Research Services, Group-A), (Administrative Medical Officer, General State Service, Group-B). Interested candidates are required to submit their application online and the last date for submission of application is 28th October 2021.

MPSC Recruitment 2021 | :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने विविध वैद्यकीय ( MPSC Recruitment 2021 | ) पदांसाठी भरती जाहीर केलीय. (उपसंचालक, आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ ), ( प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ ), ( सहयोगी प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ ), (सहायक प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ ), ( प्रशासकीय वैद्यकीय अधिकारी, सामान्य राज्यसेवा, गट-ब ) या पदाच्या एकूण 48 रिक्त जागांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. इच्छुक उमेदवारांनी आपले अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करायचे असून, अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख 28 ऑक्टोबर 2021 आहे.

MPSC Recruitment 2021 | विषयी संपूर्ण माहिती

MPSC Recruitment 2021 | पदाची संपूर्ण माहिती :-

पद क्रमांकपदाचे नावपदाची संख्या
01.उपसंचालक, आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ 09
02.प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ05
03.सहयोगी प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ13
04.सहायक प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ17
05.प्रशासकीय वैद्यकीय अधिकारी, सामान्य राज्यसेवा, गट-ब 04
Total Post48

MPSC Recruitment 2021 | शैक्षणिक पात्रता :-

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ  ( 01 ) उमेदवार MBBS असावा. 
( 02 ) उमेदवाराकडे पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर डिप्लोमा असावा.   
( 03 ) उमेदावाराकडे किमान 05 वर्षाचा अनुभव असावा.
प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ ( 01 ) उमेदवार M.D/DNB/M.S./Ph.D किंवा समतुल्य असावा.   
( 02 ) उमेदवाराकडे किमान 03 वर्षाचा अनुभव असावा.
सहयोगी प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ ( 01 ) उमेदवार M.D/DNB/M.S.Ph.D किंवा समतुल्य असावा.  
( 02 ) उमेदवाराकडे किमान 04 वर्षाचा अनुभव असावा.
सहायक प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ ( 01 ) उमेदवार M.D/DNB/M.S.Ph.D किंवा समतुल्य असावा.  
( 02 ) उमेदवाराकडे किमान 03 वर्षाचा अनुभव असावा.
प्रशासकीय वैद्यकीय अधिकारी, सामान्य राज्यसेवा, गट-ब  ( 01 ) उमेदवाराकडे कला, विज्ञान, वाणिज्य किंवा कायदा पदवी असावी.   
( 02 ) उमेदवाराकडे किमान 05 वर्षाचा अनुभव असावा.

MPSC Recruitment 2021 | वयाची अट :- 01 फेब्रुवारी 2022 रोजी, ( मागासवर्गीय उमेदवारांना 05 वर्षाची सूट असेल. )

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ  18 ते 45 वर्षापर्यंत 
प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ 18 ते 50 वर्षापर्यंत 
सहयोगी प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ 18 ते 45 वर्षापर्यंत 
सहायक प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ 18 ते 40 वर्षापर्यंत 
प्रशासकीय वैद्यकीय अधिकारी, सामान्य राज्यसेवा, गट-ब 18 ते 38 वर्षापर्यंत 

MPSC Recruitment 2021 | वेतन :- महाराष्ट्र प्रशासनानूसार वेतन मिळेल.

MPSC Recruitment 2021 | अर्ज दाखल करण्याची पद्धत :- अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करावा.

MPSC Recruitment 2021 | ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्याचा पत्ता :- mpsconline.gov.in

MPSC Recruitment 2021 | ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख :- 28 ऑक्टोबर 2021.

MPSC Recruitment 2021 | पद क्रमांक 1 जाहिरात :- PDF जाहिरात

MPSC Recruitment 2021 | पद क्रमांक 2 ते 4 जाहिरात :- PDF जाहिरात

MPSC Recruitment 2021 | पद क्रमांक 5 जाहिरात :- PDF जाहिरात

अधिकृत संकेतस्थळ :- mpsc.gov.in

Complete information in English

MPSC Recruitment 2021 | MPSC Recruitment 2021 | MPSC Recruitment 2021 |

MPSC Recruitment 2021 | Complete information about

MPSC Recruitment 2021 | Full details of the post :-

Post NoName of the PostNo. of Vacancy
01.Deputy Director, Health Services, Maharashtra Medical and Health Services, Group-A09
02.Professor, Medical Education and Research Services, Group-A05
03.Associate Professor, Medical Education and Research Services, Group-A13
04.Assistant Professor, Medical Education and Research Services, Group-A17
05.Administrative Officer, General State Service, Group-B04
Total Post48

MPSC Recruitment 2021 | Educational Qualification :-

Deputy Director, Health Services,
Maharashtra Medical and Health Services, Group-A
( 01 ) Candidate should be MBBS.
( 02 ) Candidate should have Post Graduate Degree or Post Graduate Diploma.
( 03 ) Candidate should have at least 05 years of experience.
Professor, Medical Education and Research Services,
Group-A
( 01 ) Candidate should be M.D / DNB / M.S. / Ph.D or equivalent.
( 02 ) Candidate should have at least 03 years of experience.
Associate Professor, Medical Education and Research Services, Group-A ( 01 ) Candidate should be M.D / DNB / M.S.Ph.D or equivalent.
( 02 ) Candidate should have at least 04 years of experience.
Assistant Professor, Medical Education and Research Services, Group-A ( 01 ) Candidate should be M.D / DNB / M.S.Ph.D or equivalent.
( 02 ) Candidate should have at least 03 years of experience.
Administrative Officer, General State Service, Group-B ( 01 ) Candidate should have degree in Arts, Science, Commerce or Law.
( 02 ) Candidate should have at least 05 years of experience.

MPSC Recruitment 2021 | Age Condition :- 01st February, 2022, ( Backward Class Candidates will have 05 years exemption. )

Deputy Director, Health Services,
Maharashtra Medical and Health Services, Group-A
18 to 45 years
Professor, Medical Education and Research Services,
Group-A
18 to 50 years
Associate Professor, Medical Education and Research Services, Group-A 18 to 45 years
Assistant Professor, Medical Education and Research Services, Group-A 18 to 40 years
Administrative Officer, General State Service, Group-B 18 to 38 years

MPSC Recruitment 2021 | Salary :- Salary will be given as per Maharashtra administration.

MPSC Recruitment 2021 | Method of submitting application :- Application should be submitted online.

MPSC Recruitment 2021 | Address for online application :- mpsconline.gov.in

MPSC Recruitment 2021 | Last date for submission of online application :- 28 October 2021.

MPSC Recruitment 2021 | Post No. 1 Advertisement :- PDF Advertisement

MPSC Recruitment 2021 | Post No. 2 to 4 Advertisement :- PDF Advertisement

MPSC Recruitment 2021 | Post No. 5 Advertisement :- PDF Advertisement

Official Website :- mpsc.gov.in

Latest Post

Leave a Reply