(Indian Army HQ 2 STC Recruitment 2021 )10वी,12वी पास उमेदवारांसाठी भारतीय सेनेत भरती 2021 |

Indian Army HQ 2 STC Recruitment 2021

Indian Army HQ 2 STC Recruitment 2021 :- 10 वी, 12 वी पास उमेदवारांसाठी भारतीय सेनेनं नोकरीची उत्तम संधी उपलब्ध करून दिलीय. भारतीय सेना मुख्यालय-2 मध्ये “सिव्हिलियन टेक्निकल इंस्टुटर, स्टेनाग्राफर ग्रेड-ll, निम्र श्रेणी लिपिक, ड्राफ्ट्समन ग्रेड-lll, सिव्हिलियन मोटर ड्राइव्हर (OG), MTS ( चौकीदार ), MTS ( मेसेंजर ), फातिगमन “ या पदासाठी इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. इच्छुक उमेदवारांनी आपले अर्ज ऑफलाईन पध्दतीने दाखल करायचे असून, अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 24 जुलै 2021 आहे.

भारतीय सेना मुख्यायल-2 मध्ये भरती 2021 विषयी संपूर्ण माहिती

पदाची संपूर्ण माहिती :-

पद क्रमांकपदाचे नावपदाची संख्या
01.सिव्हिलियन टेक्निकल इंस्ट्रुटर 02
02.स्टेनोग्राफर ग्रेड-II 01
03.निम्न श्रेणी लिपिक17
04.ड्राफ्ट्समन ग्रेड-III 01
05.सिव्हिलियन मोटर ड्राइव्हर (OG)12
06.MTS (चौकीदार) 01
07.MTS (मेसेंजर)07
08.फातिगमन 05
एकूण जागा46

शैक्षणिक पात्रता :-

सिव्हिलियन टेक्निकल इंस्ट्रुटरउमेदवार B.Sc ( भौतिकशास्त्र आणि गणित ) उत्तीर्ण असावा.
स्टेनोग्राफर ग्रेड-II ( 1 ) उमेदवार 12 वी उत्तीर्ण असावा.
( 2 ) कौशल्य चाचणी नियम: डिक्टेशन: 10 मिनिटे @ 80 श.प्र.मि., लिप्यंतरण: संगणकावर 50 मिनिटे (इंग्रजी), 65 मिनिटे (हिंदी).
निम्न श्रेणी लिपिक ( 1 ) उमेदवार 12 वी उत्तीर्ण असावा.
( 2 ) संगणकावर इंग्रजी टायपिंग 35 श.प्र.मि. व हिंदी टाइपिंग 30 श.प्र.मि.
ड्राफ्ट्समन ग्रेड-III ( 1 ) उमेदवार 12 वी उत्तीर्ण असावा.
( 2 ) उमेदवारकडे ड्राफ्ट्समन डिप्लोमा/प्रमाणपत्र असावे.
सिव्हिलियन मोटर ड्राइव्हर (OG)( 1 ) उमेदवार 12 वी उत्तीर्ण असावा.
( 2 ) उमेदवाराकडे अवजड वाहन चालक परवाना असावा.
( 3 ) उमेदवाराकडे 02 वर्षाचा अनुभव असावा.
MTS (चौकीदार) ( 1 ) उमेदवार 10 वी उत्तीर्ण असावा.
( 2 ) उमेदवारकडे 01 वर्षाचा अनुभव असावा.
MTS (मेसेंजर) ( 1 ) उमेदवार 10 वी उत्तीर्ण असावा.
( 2 ) उमेदवारकडे 01 वर्षाचा अनुभव असावा.
 फातिगमन( 1 ) उमेदवार 10 वी उत्तीर्ण असावा.
( 2 ) उमेदवारकडे 01 वर्षाचा अनुभव असावा.

वयाची अट :- 24 जुलै 2021 रोजी ( SC/ST उमेदावारांना 05 वर्षाचा सूट असेल, OBC उमेदवारांना 03 वर्षाची सूट असेल. )

सिव्हिलियन टेक्निकल इंस्ट्रुटर 18 ते 25 वर्षांपर्यंत
स्टेनोग्राफर ग्रेड-II  18 ते 25 वर्षांपर्यंत
निम्न श्रेणी लिपिक  18 ते 25 वर्षांपर्यंत
ड्राफ्ट्समन ग्रेड-III  18 ते 25 वर्षांपर्यंत
सिव्हिलियन मोटर ड्राइव्हर (OG) 18 ते 27 वर्षांपर्यंत
MTS (चौकीदार)  18 ते 27 वर्षांपर्यंत
MTS (मेसेंजर)  18 ते 25 वर्षांपर्यंत
 फातिगमन 18 ते 25 वर्षांपर्यंत

वेतन :-

सिव्हिलियन टेक्निकल इंस्ट्रुटर29,000/- ते 92,300/- रूपये प्रतिमाह
स्टेनोग्राफर ग्रेड-II 25,500/- ते 81,100/- रूपये प्रतिमाह
निम्न श्रेणी लिपिक 19,900/- ते 63,200/- रूपये प्रतिमाह
ड्राफ्ट्समन ग्रेड-III 19,900/- ते 63,200/- रूपये प्रतिमाह
सिव्हिलियन मोटर ड्राइव्हर (OG)19,900/- ते 63,200/- रूपये प्रतिमाह
MTS (चौकीदार) 18,000/- ते 56,900/- रूपये प्रतिमाह
MTS (मेसेंजर) 18,000/- ते 56,900/- रूपये प्रतिमाह
 फातिगमन18,000/- ते 56,900/- रूपये प्रतिमाह

अर्ज दाखल करण्याची पध्दत :- अर्ज ऑफलाईन पध्दतीने दाखल करावा.

ऑफलाईन अर्ज दाखल करण्याचा पत्ता :- The Commandant, Headquarters, 2 Signal Training Centre, Panji (Goa) 403001.

अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख :- 24 जुलै 2021.

पदाची जाहिरात :- PDF जाहिरात

अधिकृत संकेतस्थळ :- www.indianarmy.nic.in

Complete information in English

Indian Army HQ 2 STC Recruitment 2021 |

Indian Army HQ 2 STC Recruitment 2021 :- The Indian Army has provided excellent job opportunities for 10th and 12th pass candidates. Applications are invited from aspiring candidates for the post of “Civilian Technical Instructor, Stenographer Grade-ll, Humble Grade Clerk, Draftsman Grade-lll, Civilian Motor Driver (OG), MTS (Watchman), MTS (Messenger), Fatigaman” in Indian Army Headquarters-2. Interested candidates have to submit their application offline and the last date to apply is 24th July 2021.

Complete information about Recruitment 2021 in Indian Army Headquarters-2

Full details of the post :-

Post NoName of the PostNo. of Vacancy
01.Civilian Technical Instructor02
02.Stenographer Grade-II01
03.Lower Division Clerk17
04.Draughtsman Grade-III01
05.Civilian Motor Driver (OG)12
06.MTS (Chowkidar)01
07.MTS (Messenger)07
08.Fatigueman05
Total Post46

Educational Qualification :-

Civilian Technical InstructorCandidate should have passed B.Sc (Physics and Mathematics).
Stenographer Grade-II( 1 ) Candidate should have passed 12th.
( 2 ) Skill Test Rules: Dictation: 10 minutes @ 80 sq.m., Transliteration: 50 minutes on computer (English), 65 minutes (Hindi).
Lower Division Clerk( 1 ) Candidate should have passed 12th.
( 2 ) English typing on computer 35 sq.m. And Hindi typing 30 Sq.
Draughtsman Grade-III( 1 ) Candidate should have passed 12th.
( 2 ) Candidate should have Draftsman Diploma / Certificate.
Civilian Motor Driver (OG)( 1 ) Candidate should have passed 12th.
( 2 ) The candidate should have a heavy driver’s license.
( 3 ) Candidate should have 02 years of experience.
MTS (Chowkidar)( 1 ) Candidate should have passed 10th.
( 2 ) Candidate should have 01 year experience.
MTS (Messenger)( 1 ) Candidate should have passed 10th.
( 2 ) Candidate should have 01 year experience.
Fatigueman( 1 ) Candidate should have passed 10th.
( 2 ) Candidate should have 01 year experience.

Age condition :- On 24th July 2021 ( SC / ST candidates will have 05 years exemption, OBC candidates will have 03 years exemption.)

Civilian Technical Instructor18 to 25 years
Stenographer Grade-II18 to 25 years
Lower Division Clerk18 to 25 years
Draughtsman Grade-III18 to 25 years
Civilian Motor Driver (OG)18 to 27 years
MTS (Chowkidar)18 to 27 years
MTS (Messenger)18 to 25 years
Fatigueman18 to 25 years

Salary :-

Civilian Technical Instructor29,000 /- to Rs. 92,300 /- per month
Stenographer Grade-II25,500 /- to Rs. 81,100 /- per month
Lower Division Clerk19,900 /- to Rs. 63,200 /- per month
Draughtsman Grade-III19,900 /- to Rs. 63,200 /- per month
Civilian Motor Driver (OG)19,900 /- to Rs. 63,200 /- per month
MTS (Chowkidar)18,000 /- to Rs. 56,900 /- per month
MTS (Messenger)18,000 /- to Rs. 56,900 /- per month
Fatigueman18,000 /- to Rs. 56,900 /- per month

How to submit application :- Application should be submitted offline.

Offline Application Address :- The Commandant, Headquarters, 2 Signal Training Center, Panji (Goa) 403001.

Last date for submission of application :- 24th July 2021.

Post Advertisement :- PDF Advertisement

Official Website :- www.indianarmy.nic.in

Latest Post

Leave a Reply